AKO ZÍSKAŤ PÔŽIČKU CEZ INTERNET?

Pôžičky cez internet sú momentálne veľkým trendom z dôvodu, že spájajú niekoľko výhod. Prvou je, že je možné požičať si bez toho, aby ste museli niekam chodiť, niekde čakať a s niekým sa stretávať. Druhou je, že je možné vopred si vybrať viacerých poskytovateľov a jednotlivé ponuky si hneď porovnávať. Treťou výhodou, ktorá je najdôležitejšia je skutočnosť, že vďaka širokej ponuke rôznych druhov pôžičiek si môže požičať naozaj každý, bez ohľadu na situáciu.

Online pôžička je preferovaná metóda najmä v prípade, ak peniaze potrebujete rýchlo a nemáte čas na osobné vybavovanie všetkých potrebných náležitostí. Proces vybavovania tu je nasledovný

Vyplňte online žiadosť – online žiadosť je jednoduchý formulár, v ktorom sa väčšinou vyplňuje výška pôžičky, meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, e-mail. V niektorých prípadoch, kde je potrebné doložiť aj dokladovateľný príjem je potrebné vyplniť aj pracovné zaradenie.

Žiadosť bude posúdená.

Uzavretie zmluvy a odoslanie peňazí na účet – žiadateľ bude kontaktovaný o priebehu vybavovania pôžičky a v prípade schválenia žiadosti budú odoslané peniaze na účet, najčastejšie do 24 hodín.

Ako postupovať pri vybavovaní pôžičky cez internet?

Ako prvé je dôležité vedieť a poznať svoje schopnosti a možnosti splácať pôžičku a rovnako aj vedieť, akú vysokú splátku je pre mňa možné splácať.

Druhým krokom, by malo byť akési mapovanie situácie, teda nájsť si poskytovateľov, zistiť ich podmienky pre získanie pôžičky, maximálnu výšku pôžičky, dobu splatnosti a doklady pre získanie úveru.

Keďže sa jedná o úver cez internet, je potrebné vyplniť nezáväznú žiadosť o úver a čakať, kým banková, alebo nebanková inštitúcia predloží konkrétnu ponuku na úver.

Vybrať si najvhodnejšiu ponuku, prepočítať nielen úrok, ale aj mesačnú splátku a celkové preplatenie úveru. Porovnať si podmienky napríklad pri mimoriadnych splátkach. Rovnako je potrebné aj zistiť, čo mi bude hroziť v prípade omeškania splátok.

Pred podpisom zmluvy je potrebné ju ešte raz prečítať a až potom podpísať.

Výhody online pôžičky

Ako sa povie: „Dnes už je všetko online“. Kto sa nepohybuje nekonečnou sieťou internet, nemá schránku elektronickej pošty, či nemá konto na niektorej z sociálnych sietí, akoby ani nežil. Tomuto trendu sa museli prispôsobiť aj banky, či nebankové inštitúcie. Okrem bežných online služieb v rámci už dobre známeho a pomerne dlho fungujúceho internet bankingu, v poslednom čase nabrali trend aj online pôžičky.

Medzi hlavné výhody poskytovaných online pôžičiek patrí predovšetkým vybavenie pôžičky z pohodlia domova. Klient nemusí nikam chodiť, vyčkávať na otvorenie pobočky a o pôžičku môže pohodlne požiadať aj cez víkend či dokonca počas sviatkov. Nepríjemné vyčkávanie v rade pri okienku, či nepríjemné otázky bankového úradníka sú s online pôžičkou nenávratne preč.  Výhoda pohodlia domova v sebe zahŕňa aj mnoho ďalších výhod s tým spojených a v neposlednom rade aj ušetrené náklady za cestovné pri opakovaných návštevách pobočky.

Ďalšia nemenej dôležitá výhoda online pôžičky123 je čas jej vybavovania. Klient sa takmer okamžite po odoslaní potrebných materiálov dozvie o schválení či neschválení pôžičky. Niekedy ešte pred podaním končenej online žiadosti, nastavená aplikácia podľa zadaní základných informácii sama vyhodnotí, či klient spĺňa predpoklady na poskytnutie požadovanej pôžičky. Čas však nehrá dôležitú úlohu len z pohľadu rýchlosti vybavenia online pôžičky. Klient má doma pri vybavovaní pôžičky dostatok času na podrobné preštudovanie podmienok a nie je pod časovým tlakom ďalšieho čakajúceho zákazníka, či nervózneho bankového úradníka. Máte možnosť si každý krok dostatočne premyslieť, zvážiť a rozhodnúť sa v pohodlí domova.

Papiere, papiere a zasa len papiere. Pri online pôžičke však na ne môžete zabudnúť. Všetko sa totiž deje výhradne elektronicky. Ak banka požiada o doplňujúce dokumenty, stačí ich jednoducho naskenovať, či odfotiť a pripojiť ako prílohy k vyplnenej žiadosti.

Preto ak ste iba trochu elektronicky gramotný a práve potrebujete pôžičku, neváhajte využiť online služby. Parametre pôžičky poskytovanej online sa od tej na pobočke líšia len zriedkakedy. Niekedy môžu byť online pôžičky ešte výhodnejšie a to vďaka snahe banky odbremeniť zaťaženosť zamestnancov a pobočiek.